Tyxo.bg counter

Преди 25 години в България рухна режим, наложил политически стандарти и практики, които причиниха на страната сериозна ценностна, социална и икономическа криза. Четвърт век изграждаме отново обществените и политически институции, стъпвайки на европейските ценности, принципи и опит.

Историята на българския преход от комунизъм към демокрация и пазарна икономика започна веднага след пленума на ЦК на БКП от 10 ноември 1989 г. и оттеглянето на генералния секретар на ЦК на БКП Тодор Живков от властта. Но дали можем да постигнем консенсус за края на прехода? И съумяваме ли да формулираме единно послание, че сме готови да разглеждаме този период от най-близката ни история от дистанцията на историческия опит и да анализираме случилото се в полза на развитие на обществото ни в европейските ценности? Каква е ролята на България в събитията около падането на тоталитарните режими в Източна Европа? Какъв е пътят й днес?

Отговори на тези и други въпроси ще търсим в Историографска конференция, която организираме на 14 декември 2014 г. в СУ „Св. Климент Охридски”. Нейна основна задача ще бъде структурирането на историческата памет за близкото минало. Конференцията ще събере представители на научната общност в България и гости от Централна и Източна Европа. Резултатите от конференцията ще бъдат публикувани в печатно и онлайн издание.

Исторически преглед на първите години на прехода и моделиране на образите и събитията от 1989 г., но през призмата на журналистическия анализ, ще бъде направен в пет броя юбилеен вестник “25 години свободна България“, които ще излизат до януари 2015 г., в печатен и електронен формат.