teachers cover1

Уроци от миналото


Софийска платформа представя последната си публикация: Инструменти за преподаване на история на  близкото  минало: Уроци от миналото.
Основна пречка в преподаваното на история на българския комунизъм е липсата на адекватни курсове за  съвременни методи за учители. Това се отнася особено за близкото минало, на което голяма част от учителите са  били преки свидетели. Тествахме методите, включени в настоящия сборник от инструменти с над 200 учители по  история от цялата страна и с тяхна помощ създадохме това издание. То е предназначено основно за  преподаватели по история в горен курс, но може да се ползва във всички дисциплини, които включват  гражданско образование.

Линк към целия сборник може да намерите тук.