Открит урок по история – Мездра


Събитие: Открит урок по история

Локация: Мездра, СОУ "Иван Вазов", България

Дата: 05 декември

Начало: 10:00


Тема: „Враговете на Народа“

Лектор: Тони Николов

Урокът запознава учениците с модела на утвърждаване на новата власт след 9 септември 1944 г. – заличаването на институциите на следосвобожденска България и силовото налагане на тоталитарния модел на Съветска Русия от  Българска работническа партия (комунисти).  Имало ли е реална съпротива и инакомислие срещу комунистическия режим в България? Винаги ли страната ни е била най-верния сателит на Москва? Отговорите идват от отворените след 1989 г. архиви, които категорично свидетелстват за наличието на съпротива срещу тоталитарния комунистически режим и вписват по уникален начин България в източноевропейските вълни на бунтовете за свобода.

Тони Николов е философ и журналист. Специализирал е в Папския институт за Изтока (Рим) и в Училището за висши хуманитарни науки (EHESS, Париж) в групата на проф. Жак льо Гоф. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (S.I.E.P.M) в Лувен. От 2005 г. до 2009 г. е главен редактор на Радио Франс Ентернасионал – България, а от 2012 – на „Портал „Култура”  – http://kultura.bg/web. Автор на множество публицистични текстове и на статии в областта на средновековната и съвременната философия. Преводач на книги на Ж. П. Сартр, Ж. Ф. Лиотар, А. Безансон, Ж. Бернанос, Р. Жирар, Ж. Грийн. Хоноруван преподавател в СУ „Св.Климент Охридски”. Автор на книгата „Пропуканата България” („Хермес”, 2015).