Открит урок по история – Правец


Събитие: Открит урок по история

Локация: Костенец, ГПЧЕ "Алеко Константинов", България

Дата: 10 ноември

Начало: 0:00


Тема: „Равенство или неравенства в Народна република България? Социално-икономически измерения“

Лектор: доц. д-р Петя Кабакчиева

За да избяга от идеологизирането на проблема за социализма/комунизма, урокът стъпва преди всичко на анализ на документи от социалистическата епоха. Има презентация, обсъждат следните въпроси:

1. Как се формират заплатите на различните групи, кои са най-добре заплатените отрасли, на какво се дължи разликата в заплащането? Разсъждаваме върху таблица за средните годишни заплати по отрасли през 1965, 1977, 1988 г., по данни от Статистическите годишници на НРБ.
2.Има ли бедни при социализма? Търсим отговорите чрез анализ на статистически данни, направени от началник отдел „Жизнено равнище и социологически изследвания” към Централно статистическо управление през 1975 г.
3.Кои са най-престижните и най-непрестижните професии през 1978 г.? Данните са от изследване за престижа на професиите, проведено през 1978 г. сред младежи между 18-30 години, работещи в предприятия.
4. Има ли привилегировани групи и лишени от достъп при кандидатстването във висши училища?
5. Защо има „връзки“ и за какво служат те?

Петя Кабакчиева е доктор и доцент по социология в катедра „Социология“, Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ и ръководител на Катедрата от 2007 до 2015 г. От 2015 г. е председател на Българската социологическа асоциация. Интересите ѝ са в областта на политическата социология – гражданско участие и контрол, процеси на европейска интеграция, конструиране на идентичности; и историческата социология на социализма. Автор е на няколко книги и много публикации в български и чуждестранни академични издания. Последната ѝ книга, от 2016 г., е „Комунистическите модерности. Българският случай.“