Публични дискусии „25 години по-късно“


Локация: Бургас, Бургаски свободен университет

Дата: 03 ноември

Времетраене: Целодневно.


Пет публични дискусии, подготвени въз основа на актуалните резултати от представително социологическо проучване,се проведоха през септември и октомври в пет университетски града в България с подкрепата на местни партньори.
Някои от най-интересните лектори и участници в дискусиите бяха поканени за участие в Международната конференция в рамките на инициативата „25 години свободна България“, която се състоя в София на 11 и 12 ноември.