Tyxo.bg counter

Като всяко общество, преминало през преход от тоталитаризъм към демокрация, и на нашето му е трудно да говори за миналото, особено с младото поколение. Затова и образователното направление е акцент на инициативата „25 години свободна България“. То ще провокира липсващия в класните стаи разговор на теми, засягащи прехода и комунизма. Целта ни е да срещнем различни обществени групи – учители, ученици, историци, участници в протестните движения – и да поговорим за значението на близкото ни минало днес.

От октомври до декември месец в цялата страна ще бъдат проведени Открити уроци по история, водени от български общественици и историци. Те ще поставят началото на диалога с учители и ученици за историческите измерения на прехода и наследството на комунистическия режим.

През октомври, стъпвайки на представително социологическо проучване на нагласите на обществото спрямо прехода, в университетите в столицата и страната ще бъдат организирани публични дискусии на тема „25 години по-късно”. Ще търсим отговори на въпроси като „Какво се промени за 25 години? Какви са популярните митове за комунизма и защо са толкува устойчиви? Как се промениха ценностите ни през годините на преход?“. Някои от участниците ще се включат и в граждански дебат като част от международна конференция в столицата на 11 и 12 ноември с участието на президентите Плевнелиев, Адер (Унгария) и Николич (Сърбия).

С тези и редица други иницативи се надяваме ще помогнем на миналото да „проговори“, за да сме по-сигурни в отговора на въпроса „Кои сме ние днес, 25г. по-късно?“