„Десталинизация“ – изложба


Събитие: Изложба

Локация: София, Музей на социалистическото изкуство, ул. Л. Станчев 7

Дата: 10 ноември

Начало: 12:30


Десталинизацията – дилемата на едно противоречиво десетилетие  (1953-1964)

Изложбата е съвместна инициатива на Комисията по досиетата и Държавна агенция „Архиви”. Периодът на десталинизацията е онзи драматичен период от историята на страните от Източния блок, който е свързан с първите сериозни надежди за пробив в съветския модел на управление, с първите прояви на съпротива срещу комунистическите режими, с първия пробив на Желязната завеса.

Изложбата проследи вътрешните и международните аспекти на процеса в България и в страните от Източна Европа, показвайки слабоизвестни и неизползвани досега исторически документи.