Международна научна конференция


Събитие: Историографска конференция

Локация: СУ "Св. Климент Охридски", България

Дата: 14 декември

Начало: 0:00


МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„25 години промени – граници и периодизация на българския преход, институции икачество на демокрацията в България““

13-14 декември 2014

Софийски университет „Св. Климент Охридски“Нова конферентна зала (т.нар. „огледална“, Северно крило)

ПРОГРАМА

13.12.2014 (събота)

12:30 – 13:00 Откриване и приветствия проф. Иван Илчев, ректор на Софийски университет “Св. Климент Охридски“
доц. д-р Мартин Иванов, секретар на президента на Република България

13:00 – 15:30 Първи панел: Българският преход
Модератор: Анна Кръстева
проф. д.ф.н. Ивайло Знеполски (Институт за изследване на близкото минало): Преходът – реалност и илюзии
проф. д-р Александър Кьосев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Мисли за историческата трансформация на отношението ‘морал – политика“ в български контекст
доц. д-р Михаил Груев (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Преходът в България – опит за контекстуализация и периодизация
доц. Румяна Коларова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Теоретични рамки за анализ на политическите промени в България: преход или ниско качество на демокрацията?
доц. д-р Добрин Канев (Нов български университет): Качество на демокрацията в Българиия
доц. д-р Боян Славенков (Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“): Икономическа философия на българския преход

15:30 – 16:00 Кафе пауза

16:00 – 18:30 Втори панел: Българскиятт преход и институциите на демокрацията
Модератор: Румяна Коларова
проф. д.п.н. Георги Карасимеонов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Трансформациите на партийната система в България
проф. Екатерина Михайлова (Нов български университет): Оставки на правителството и процедури, водещи до предсрочни избори
доц. д-р Веселин Методиев (Нов български университет): Вотове на доверие и вотове на недоверие към българските правителства (1990 – 2014)
Димитър Димитров (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): 25 години динамика и устойчивост на изборните правила
доц. д-р Анна Кръстева (Нов български универтситет): Пост-преходни предизвикателства: популизмите
д-р Емилия Занкина (Американски университет в България): Трансформацията на българския политически елит
д-р Катя Христова-Вълчева (Нов български универтситет): Членството на България в ЕС и институционалните ефекти на европеизацията
доц. д-р Иван Чалъков (Пловдивски университет и Институт за изследване на обществата и знанието, БАН): Периодът на ранния преход и осъзнаване на случващото се

19:00 Вечеря за панелистите в Клуб на архитекта, ул. Кракра 11

14.12.2014 (неделя)

09:30 – 11:45 Трети панел: Преходът в Източна Европа. България в сравнителна перспектива
Модератор: Михаил Неделчев
проф. д-р Искра Баева (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Цената на свободата – предпоставки за и последици от прехода в Източна Европа
Adam Burakowski, Ph.D. (Institute of Political Studies, Polish Academy of Sciences): When did the communism end in Central Eastern Europe?
Prof. Dr. Dariusz Jarosz (History Institute, Polish Academy of Sciences): Not only social resistance and political opposition. Poles and the collapse of communism: in search of a new paradigm
д-р Елена Валева, к.и.н., ст.н.с. (Институт по славянознание, Руска академия на науките): Революции и трансформации в Източна Европа: научните изследвания в Русия
Prof. Dr. Stefan Troebst (Centre for the History and Culture of East Central Europe /GWZO/, University of Leipzig): Images of Bulgaria in the West Germany, GDR and re-united Germanyпроф.
д-р Евелина Келбечева (Американски университет в България): „Тялото идва!“ – съдбата на комунистическите паметници в България
Мартин Заимов: Паметникът на съветската армия – една хибернирана промяна

11:45 – 12:30 Кафе пауза

12:30 – 15:00 Четвърти панел: Преходът през призмата на политики
Модератор: Михаил Груевпроф. д-р Михаил Неделчев (Нов български университет): Среща на различните периодизации (Културата помага на историографията)
доц. д-р Вихрен Чернокожев (Институт за литература, БАН): „Възродителният процес“ през 80-те години на ХХ век в литературата на мюсюлманските общностидоц.
д-р Милена Якимова (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Свобода и бедностпроф. д.н.к. Евгения Иванова (Нов български университет): Националистическите гримаси на прехода
проф. д.и.н. Любомир Огнянов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“): Мемоарите на Симеон II като извор за историята на българския преход
доц. д-р Илиана Марчева (Институт за исторически изследвания, БАН): Българската академия на науките в условията на прехода (1988 -2008)
д.ф.н. Момчил Методиев (Институт за изследване на близкото минало): Ръководните кадри на Държавна сигурност: произход, квалификация, принципи на кариерно развитие
Мария Дерменджиева (Институт за изследване на близкото минало): Наследството на Държавна сигурност

15:00 – 15:30 Заключителна дискусия и закриване на конференцията