Открит урок по история – Брегово


Събитие: Открит урок по история

Локация: Брегово (Плевен), България

Дата: 07 ноември

Начало: 12:30


Тема: „Възродителният процес. Спомени за насилие, всекидневни съпротиви и междусъседски отношения“

Лектор: Любомир Пожарлиев

Урокът дава основни знания за насилственото преименуване на българските мюсюлмани. Проследява предисторията, още от края на 19 век до ден днешен, и разказва за агресията, която е била упражнявана, над помаци, турци, роми, татари и други по-малки групи. Чрез контекста и фактите се показва как в рамките на един месец (декември 1984 – февруари 1985) са сменени имената на близо 1 000 000 (един милион) български мюсюлмани. На аудио запис учениците чуват техните гласове, части от спомени и разкази. Фокусът на урока е индивидуалната, а не официалната история; всекидневието, а не революциите и атентатите, човекът и неговите действия, а не държавата.

Любомир Пожарлиев е стипендиант и докторант (2013-2017) по културна история в „Докторантски център за изследвания на Културата“ в Университета Юстус-Либиг, Гисен, Германия, където преподава „Културна история на автомобилността“ и „Културна история на инфраструктурата“ в Източна Европа по времето на комунизма. Магистър е в Централно Европейския Университет, Будапеща (2010-2012) с проект „Възроденият Национализъм – Възродителният процес“. Бакалавър е по „Социология“ от Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ (2008).