Открит урок по история – Карнобат


Събитие: Открит урок по история

Локация: Карнобат, СУ "Христо Ботев", България

Дата: 25 януари

Начало: 14:00


Тема: „Българската икономика в периода 1944 – 1989: три фалита и бутилка Кока-Кола“

Лектор: Георги Ганев

Водещата стопанска идея на социализма е, че най-добрият начин за създаване на блага е когато средствата за производство принадлежат на обществото като цяло и никой отделен човек няма собственост и съответно контрол върху тях. Стопанското развитие на България в периода на социализма 1948 – 1989  г. прилага тази идея на практика. Какви са резултатите?

Георги Ганев е доктор по икономика от Уошингтън Юнивърсити в Сейнт Луис, САЩ. От 1997 г. е програмен директор по икономически въпроси в Център за либерални стратегии в София. От 2003 г. той е асистент в Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. От 2004 г. е член на Българската Макроикономическа Асоциация, като през 2005 – 2009 г. е Председател на управителния ѝ съвет. Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната теория и политика, политическа икономия, икономика на прехода, икономика на растежа и развитието, нова институционална икономика. В университета преподава курсове по макроикономика, пари и банки и по нова институционална икономика.