Открит урок по история – Костенец


Събитие: Открит урок по история

Локация: Костенец, България

Дата: 09 ноември

Начало: 11:00


Тема: „Как Държавна сигурност овладя държавата?

Същност и роля на Държавна сигурност в периода 1944 – 1989 г.“

Лектор: Мария Дерменджиева

Урокът запознава учениците с ролята на Държавна сигурност по време на комунистическия режим и основните ѝ методи на работа на базата на документи от архива на службата, откъси от документалния роман на Веселин Бранев „Следеният човек“, аналогии с книгата на Джордж Оруел „1984“, снимков и видео материал.

Мария Дерменджиева е журналист, изследовател и преводач, магистър по румънска филология и по национална сигурност и отбрана. Съавтор e с Момчил Методиев на изследването „Държавна сигурност – предимство по наследство. Професионални биографии на водещи офицери“ (2016). Автор е на десетки статии, свързани с историята на комунизма и посткомунизма и на телевизионната поредица, излъчена по RE:TV „Дела и документи“ (2009-2010 г.). Участвала e в съставянето на документални сборници, издадени от Комисията по досиетата.