Открит урок по история – Неделино


Събитие: Открит урок по история

Локация: Неделино, СОУ "Св. Св. Кирил и Методий", България

Дата: 25 ноември

Начало: 14:00


Тема: Как си спомняме и мислим социализма като близко минало

Лектор: Александър Кьосев

Като стъпва на конкретни примери, урокът обсъжда нагласите на различни социални групи в България за близкото минало, проследява някои от публичните дискусии на тази тема и дава общ и достъпен поглед на учениците върху публикувани важни изследвания. Урокът разглежда и критикува разпространената от медии и слухове популярна митология за социализма – клишетата ѝ се съпоставят с обективни исторически данни. Център на обсъждането е отношението между носталгия и омраза, което е така характерно за отношението към социализма. На какво се дължи то? Урокът дискутира самото понятие „носталгия“  и въвежда понятието „биографична перспектива“.

Александър Кьосев е професор по история на модерната култура и директор на Културния център на Софийския университет. Изследователските му интереси обхващат проблемите на четенето и културната история на тоталитаризма. Публикациите му включват четири монографии на български език; той е редактор и съставител на сборници и колективни изследвания на английски, немски и български; много от статиите му са преведени на английски, немски, френски, холандски, украински, чешки, полски, румънски, сръбски, и македонски език.

E-mail: akiossev@gmail.com  web-site https://sites.google.com/site/alexanderkiossev/